Fargeoppsettet, designet og utseende av hjemmesiden styres ved hjelp av template/mal.

 

Det er viktig å merke seg at utseende på et nettsted kan være veldig varierende med ulike funksjoner. Dette kontrolleres av hvilken mal man benytter. Joomla kommer med noen standardmaler man kan benytte. En del andre benytter gjerne maler som er laget av andre og som oftest av en template-klubb. Det er viktig å studere og forstå hvordan malen er bygd opp og fungerer før man tar i bruk en ny mal. Dette skal være beskrevet av de som har laget malen.

Vi vil ikke gå nærmere inn på maler her.

 

Har du ikke en brukerkonto enda? Registrer deg nå!

Logg inn