Joomla!® CMS (Content Management System) publiseringsløsning / publiseringsverktøy er en fri programvare kodet i PHP og benytter seg av en database. At det er fri programvare betyr at Joomla! CMS er til fri bruk.

Idéen med en publiseringsløsning er at det skal være lett å bygge opp og oppdatere sin hjemmeside, online og uten bruk av spesielle programmer.

Man har kun bruk for en pc med adgang til internett, hvor en kan gå inn på sin hjemmeside og rette/redigere den online.

Joomla! CMS inneholder mange muligheter. For å ta noen eksempler: Artikler, nyhetsbullentiner, blogg, forum, produktkatalog, e-handel, galleri, RSS, kalender, utskriftsvennlige sider, fortell en venn, søking på hjemmesiden og ikke minst den er også på norsk!

Navnet

Navnet kommer fra lyden av et Swahilisk ord. Ordet «jumla» betyr «all together» eller «som en helhet». Navnet blev valgt for å reflektere samholdet i Joomla!®, med den støtten hoved-utviklerne får fra brukerne og alle andre som utvikler til Joomla!.

The Joomla! name is used under a limited license from Open Source Matters the worldwide trademark holder.

Historien

Joomla!® kom til verden som et utspring av den meget populære CMS som heter Mambo. Teamet som står bak Joomla! er det samme team som har laget Mambo version 4.5.2.3. Grunnen til at utviklerne av Mambo startet Joomla! var en uoverensstemmelse mellem Miro Corporation (Trademark innehaverne av Mambo navnet og dem som i sin tid startet Mambo CMS som et fri programvare prosjekt). Skillet mellem Miro Corporations og Mambo utviklerne (og mange av brukerne og 3. parts utviklerne) skjedde den 17 august 2005. Etter dette bruddet lagde det gamle utviklingsteamet en hjemmeside kalt «OpenSourceMatters», med det hovedformål å informere om problemene og om hvor fremtiden ville føre oss alle hen. Projektleder Andrew Eddie skrev bl.a. et åpent brev til alle brukerne av Mambo. «Open Letter to the Community»

Nyheten om bruddet spredde seg raskt ut i i verden, bl.a. ble det skrevet artikler på slashdot.org og på mange andre store open source nyhetssider.

Raskt steg antallet på brukere av forumet, siden brukerne hadde forståelse for utviklernes beslutning og støttet dem 100%. I dag (Januar 2012) er det registrert 541.739 brukere på forumet.

Den første versjon av Joomla! ble utgitt den 16 september 2005, denne versjon het Joomla! Sunrise og var versjon 1.0.0. Denne versjonen var en kopi av mambo 4.5.2.3 men med en del rettelser i koden og med det nye navnet i systemet. Det er igjennom årene blitt utgitt flere versjoner. Joomla 1.0 var den første hovedversjonen og ble erstattet av hovedversjon 1.5 noen år senere. Under levetiden av hovedversjonene er det blitt utgitt flere sikkerhetsoppdateringer for å sørge for at nettsteder bygd med Joomla er sikker mot angrep/innbrudd.

Med Joomla 1.5 ble det gjort mange betydige endringer som gjorde Joomla mer brukervennlig. En av de viktiste nyhetene som kom var at det ble full språkstøtte, noe som er veldig viktig for en verdensomspennende publiseringsløsning. Joomla er da blitt oversatt til over 40 språk. En fleksibel utvidelsesfunksjonalitet kom også på plass og gjorde det mulig for brukerne å overette og tilby innholdet på sine sider i forskjellige språk. Samtidig kan man også med utvidelser bygge ut nettsidene med ekstrafunksjonalitet som gjør at man kan lage hjemmesider til enhver bruk. I katalogen over utvidelser hos joomla.org ligger det mange tusen tilleggsfunksjoner som er tilgjenglige for å utvide funksjonaliteten på hjemmesidene.

I løpet av 2012 slippes en ny hovedversjon, v2.5, som på nytt igjen utvider funksjonaliteten til Joomla CMS. Men denne nye versjonen åpnes mange nye muligheter som gjør Joomla til et suverent CMS verktøy for å lage hjemmesider. I Joomla 2.5 innføres det nå full ACL, rettighetsstyring, som gir muligheten til å lage sider med forskjellige adgangsnivår. Samtidig kommer også ubegrenset «nestede» kategorier som gir muligheten til å tilpasse og kategorisere innholdet slik man ønsker.

 

Kilder:
Joomla.org,
Joomla.dk,
Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare

 

Har du ikke en brukerkonto enda? Registrer deg nå!

Logg inn