Hva er fri programvare?

Fri programvare referer til brukernes frihet til å kjøre, kopiere, distribuere, studere, forandre på og forbedre programvaren.

Mer presist refererer det til fire typer frihet, for brukerne av programvaren:

  • Friheten til å kjøre programmet, uansett hensikt.
  • Friheten til å studere hvordan programmet virker, og tilpasse det til dine behov.
  • Friheten til å redistribuere kopier så du kan hjelpe din neste.
  • Friheten til å forbedre programmet, og gi det ut med dine forbedringer til offentlig eie, slik at hele samfunnet kan få utbytte av det.

Les hele definisjonen på http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
Open Source Initiative har en lignende definisjon på http://www.opensource.org/

 

 

Har du ikke en brukerkonto enda? Registrer deg nå!

Logg inn