Følgende hovedregler gjelder for innlegg på våre nettsider og medier.

(artikler, forum, Facebook m.m.)

  • Lenker som reklamerer for konkurrerende nettsteder (vs joomlainorge.no og joomla.org) tillates ikke.
    Om man ønsker å dele noe kan det gjøres på disse nøytrale sidene.
  • Søppel (spam) er det en selvfølge at man ikke vil tillate.
  • Det er ikke tillatt å lenke til kommersielle aktører
  • Det er ikke tillatt å lenke til sider med tvilsom og villedende informasjon om Joomla! eller Foreningen Joomla! i Norge.
  • Produktreklame, priser og tilbud tillates ikke.
  • Omtale og diskusjoner rundt fri programvare vil være akseptert.


Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i våre regler og betingelser uten forutgående varsel, når det viser seg nødvendig!

Vi forbeholder oss også retten til å fjerne innlegg uten forhåndsvarsel når det viser seg nødvendig! Innsender vil kunne få tilbakemelding om grunn for fjerning, om den ikke anses for åpenbar.

Ved grove brud forbeholder vi oss retten til å utestenge eller slette brukere fra foreningens nettsider.

Har du ikke en brukerkonto enda? Registrer deg nå!

Logg inn