Bli betalende medlem

For å bli betalende medlem i foreningen må man opprette en brukerkonto og deretter benytte skjemaet Bli medlem. Når innbetaling er registrert vil man få riktige tilgangsrettigheter.

MERK! Bankinnbetalingene følges opp manuelt derfor kan det ta noe tid før innbetalingen er registrert.

Hva det koster å være medlem

Å ha en brukerkonto på sidene er helt gratis og uforpliktende.

Men om man ønsker kan konto oppgraderes til å gjelde fullt medlemskap i Foreningen Joomla! i Norge.

Fra og med 01.01.2010 har årsmøtet 10.10.2009 satt kontigenten til:
NOK    125,- Studentpris m/godkjent studentbevis fra høyskole/universitet
NOK    250,- Fullt medlem
NOK 1 000,- Firma 1-3 ansatte
NOK 2 500,- Firma 4-8 ansatte
NOK 5 000,- Firma mer enn 8 ansatte
MERK! Fullt medlemskap kan også brukes av enkeltpersonforetak/ansatte.

Alle betalende medlemmer har stemmerett i årsmøtet av foreningen.

Hva kontingenten går til

Hovedprinsippet er at mesteparten av kontingenten føres tilbake til medlemmene i form av støtte til Joomla.org.

I den forbindelse vil styret vurdere at 50-70% av forenings overskudd normalt gies i donasjon. Resten benyttes til å holde foreningen oppe, drifting av internettsider m.m. Styret kan etter skjønn justere denne donasjonen hvis den økonomiske situasjonen i foreningen tilsier dette.