Du kan bidra på forskjellig måte. Her ser du en liten oversikt. Ta kontakt med oss. Det er mange oppgaver i en forening og du kan garantert bidra dersom du er interessert i framtiden til norsk Joomla. 

Hvordan bidra med forskjellige oppgaver

Vi trenger skribenter som kan publisere nytt om Joomla og foreningen, både på våre hjemmesider og på våre sosiale medier. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

Hvordan bidra med hjelp

Ønsker du å bidra med enkle og forståelige veiledninger for hvordan gjøre noe i Joomla, er det bare ta kontakt med oss. Vi har behov for skribenter som kan være med å dokumentere hvordan ting gjøres i Joomla. Dette kan være skriftlig dokumentasjon eller videodokumentasjon.

Hvordan bidra økonomisk

Om du har nytte og glede av programvaren og oversettelsene vil du kanskje vurdere å støtte det videre arbeidet med Joomla!, dette kan gjøres på flere måter, direkte til Joomla! eller indirekte via foreningens arbeide og bidrag til Joomla!.

Støtte foreningen Joomla! i Norge.

Du kan støtte foreningen med direkte bankinnskudd/overføring til bankkonto 9001.12.00760 (Sparebank1), samt at du kan støtte foreningen ved å bli medlem og betale medlemskontingent, om du ikke allerede gjør det.