Medlem i Joomla! i Norge.

Joomla! i Norge er en frivillig organisasjon hvor alle som er interessert i Joomla kan være medlem,
og hvor aktiviteten i foreningen er avhengig av medlemmenes interesse og egeninnsats.

 

Foreningens formål er å fremme bruken av Joomla! i Norge.

Alle som har interesser for å fremme bruken av Joomla! i Norge kan være medlem.

Nye medlemmer registrerer seg på foreningens hjemmeside

Medlemmene må selv gjøre en årlig oppdatering av sin medlemsstatus på JiN-hjemmeside

Medlemmet kan selv foreta sletting av sitt medlemskap på JiN-hjemmeside

Medlemmer som ikke har oppdatert sin medlemsstatus slettes før årsmøtet

Brukerregistrering
Adresse
(valgfritt)
(valgfritt)
(valgfritt)
(valgfritt)
Medlemskap i Foreningen Joomla! i Norge

Avbryt